سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ۰۳:۱۸
 

فارس و هرمزگان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
فارسفارسارسنجانداروخانه دکتر نظریخیابان آثاری- روبروی مسجد امام حسین(ع)43523498071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارسارسنجانبیمارستان ولیعصر (عج)بیمارستان ولیعصر (عج)43524212071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارسفارساستهباندرمانگاه شفا (سپاه)ابتدای خیابان ابوذر-جنب بنای مقدس مهدیه53222801071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارساستهبانبیمارستان امام خمینیبیمارستان امام خمینی53229004071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارسفارساقلیدداروخانه دکترظهیریمیدان شهدا- روبروی بانک ملی44520079071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارساقلیدامام هادی(ع)خیابان امام خمینی(ره)-خیابان بسیج44534570071-32250191/6دولتیسرپایی
فارسفارساقلیدبیمارستان ولیعصر (عج)بلوار شهید بهشتی44535341-44071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارسفارساقلیدآزمایشگاه دکتر رستگاریاقلید-میدان شهدا44522598071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارساوزبیمارستان اوزبیمارستان اوز52255514071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارسفارسآبادهدکترنسرین تاج شهریاریآباده -خیابان امام -نبش مدرس44332998071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارسآبادهدکتر امیرسالاریدرمانگاه خاتم الانبیاء44363662071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارسآبادهداروخانه دکتر عظیمیخ امام خمینی میدان امام خمینی روبروبانک مسکن44332110071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارسآبادهداروخانه دکتر صمیمیمیدان ولیعصر443337279071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارسآبادهدکتر حسامیمیدان ولیعصر – جنب عمارت کلاه فرنگی44330790071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارسآبادهبیمارستان امام خمینیآباده -بلوارچمران- بیمارستان امام خمینی44338473071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارسفارسآبادهدکتر عباس باستانی(دندانپزشک)خیابان امام خمینی(ره)کوچه 4744345561خصوصیسرپایی
فارسفارسآبادهدرمانگاه خاتم الانبیاءبلوار شهید قاسم سلیمانی-عنایت آباد-درمانگاه خاتم الانبیاء44363662071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارسفارسبیرمبیمارستان علی اصغربیرم_بیمارستان علی اصغر52255513خصوصیبستری/سرپایی
فارسفارسجهرمدکترمهساعسکری فردخیابان آزادگان -کوچه9-مجتمع دندانپزشکی خاتم الانبیا،44363662دولتیبستری/سرپایی
فارسفارسجهرمآزمایشگاه دکتر هوشمندخیابان 22 بهمن54221894خصوصیبستری/سرپایی
فارسفارسجهرمداروخانه دکتر کشافیخیابان 22 بهمن54228246خصوصیسرپایی
فارسفارسجهرمدرمانگاه امام صادق(ع) -سپاهچهار راه امام حسین-خیابان امام حسین-روبروی مسجد قبله54260120خصوصیسرپایی
فارسفارسجهرمداروخانه ابوریحانروبروی بیمارستان شهید مطهری54333122
فارسفارسجهرمبیمارستان شهید مطهری و کلینیک هنریخیابان شهید مطهری54345041دولتیبستری/سرپایی
فارسفارسجهرمبیمارستان سیدالشهداءبلوارمطهری-بیمارستان سیدالشهداء54142000دولتیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۲۱۴ مورد، صفحه ۱ از ۹