سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۹:۴۳
 

فارس و هرمزگان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان نمازیمیدان نمازی36474334-6071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" خلیلیخیابان خلیلی36291470071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" شهید فقیهیخیابان زند – روبروی صورتگر32125474071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" شهید چمرانبلوار شهید چمران36240101071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان" حافظاول بلوار شهید چمران36272492071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز"بیمارستان سوختگی امیرالمومنینورودی شهر صدرا36223481071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" اعصاب و روان ابن سیناخیابان قرآن بعد از باغ جهان نما32271387071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازمحرری16 کیلومتری جاده شیراز مرودشت شهرک باجگاه36275503071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" زینبیهبلوار سیبویه – میدان دفاع مقدس37266811071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" مسلمینخیابان خیام32135000071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" حضرت علی اصغرخیابان مشکین فام32288603071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" شهید دستغیبخیابان حافظ – جنب باغ ملی32288064071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان شهید رجاییبلوار چمران36364001071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازابوعلی سینا ( پیوند اعضاء)شهر صدرا33440000071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" قلب الزهراءبلوار سیبویه37398811071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان امیربلوار فرهنگ شهر36323532071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان مرکزی MRIبلوار شهید چمران36284412-6134071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان قلب کوثرانتهای قصردشت قبل از زیر گذر معالی آباد362331515071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان مادر وکودک غدیربلوار قرآن شهرک گلشن32279701071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازمرکز دیالیز حاج ابراهیمی(همودیالز)شهر صدرا - جاده فاز 2 به سمت دوکوهک - روبروی باغشهر پردیس36430034-7071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازمرکز بینا گستربلوار ارم-روبروی درب دوم باغ ارم-خیابان سرو ناز32273726071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه امین علیمیدان دانشجو (علم)32296457071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه دکتر فقیهی نژادنبش خیابان ارم32250682071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه هلال احمرخ زند جنب ساختمان هلال احمر32330455071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه دکتر کریمی - شهر صدارشهر صدرا33600141071-32250191/6خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۲۱۲ مورد، صفحه ۱ از ۹