سال جهش تولید
امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۰۳
 

اخبار

به مناسبت هفته زن و روز مادر صورت گرفت:

بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه فارس

با حضور رییس و مدیران ارشد بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان و به منظور پاسداشت هفته زن و روز مادر، به بانوان شاغل در سه مرکز درمانی( پلی کلینیک مرکزی، درمانگاه شماره 2 و درمانگاه مرودشت) گل اهدا شد و از زحماتشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

( پلی کلینیک مرکزی)


بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 33
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 32
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 31
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 30
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 29
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 28
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 27
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 26
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 25
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 24
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 23
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 22
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 21
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 20
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 19
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 18
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 17
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 16
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 15
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 14
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 13
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 12
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 11
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 10
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 9
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 8
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 7
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 6
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 5
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 4
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 2
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان1 1

 

( درمانگاه شماره 2 )

بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 20
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 19
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 18
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 17
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 16
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 15
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 14
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 13
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 12
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 11
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 10
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 9
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 8
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 7
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 6
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 5
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 4
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 3
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 2
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 1

( درمانگاه مرودشت)

 
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان3 6
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان3 5
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان3 4
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان3 3
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان3 2
بزرگداشت مقام زن و مادر در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان3 1

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲
تعداد بازدید : ۳۰۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید