سال جهش تولید
امروز دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۵۶
 

اخبار

گزارش تصویری:

اقدامات بهداشت و درمان منطقه فارس برای مقابله با کرونا

بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه فارس جهت پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در مراکز درمانی تحت پوشش خود، اقدامات بهداشتی و درمانی قابل توجهی را به عمل آورده و این اقدامات در تمامی مراکز، روزانه و مداوم در حال انجام و پیگیری است.

 

( نشست های اضطراری و روزانه مسئولان در راستای برنامه ریزی جهت انجام اقدامات بهداشتی و درمانی)

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 12

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 13
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 17
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 16
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 15
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 11
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 10
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 9
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 2
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 1
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 7
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 6
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 5
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 4


اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 34
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 33
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 32
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 31
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 30
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 29

 

( برگزاری کلاس آموزشی در خصوص شناسایی ویروس کرونا)

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 20
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 19

( برگزاری کمیته سلامت با عنوان کرونا ویروس)

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 26

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 28
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 25
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 24
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 23
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 22
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 21

 

( آموزش گندزدایی پالایشگاه شیراز توسط واحد HSE منطقه فارس)

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 46
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 45
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 44

  ( تهیه محلول گندزدا در داروخانه پلی کلینیک مرکزی)

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 37

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 43

 

( انجام گندزدایی در تمام مراکز درمانی تحت پوشش)

پلی کلینیک مرکزی

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 49
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 48
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 47
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 42
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 41
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 40
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 39

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 38

 

( درمانگاه امام علی(ع) )

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 52
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 51

( درمانگاه مرودشت )

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 56
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 55
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 54
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 53

 

( واحد تریاژ)

پلی کلینیک مرکزی

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 62
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 61
گزارش تصویری/ منطقه فارس/ کرونا 2 6
گزارش تصویری/ منطقه فارس/ کرونا 2 4

( درمانگاه امام علی(ع))

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 59

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 63

( درمانگاه مرودشت)

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 60
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 58

 

(مجموعه ورزشی آموزشی(باشگاه غذایی) شیراز)
گزارش تصویری/ منطقه فارس/ کرونا 2 3
گزارش تصویری/ منطقه فارس/ کرونا 2 1

 

  ( ایجاد و نصب بنر )

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 65
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 64

و همکاران تلاشگر در خط مقدم...

اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 73
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 71
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 69
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 67
اقدامات منطقه فارس برای مقابله با کرونا/ گزارش تصویری 66

گزارش تصویری/ منطقه فارس/ کرونا 2 2

گزارش تصویری/ منطقه فارس/ کرونا 2 5

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۳۸
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۳۰۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید