سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ ۲۰:۱۶
 

اخبار

گزارش تصویری:

بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان

دکتر سید محمدرضا موالی زاده؛ مشاور مدیر عامل سازمان، به اتفاق رییس پلی کلینیک و رییس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان از واحد های مختلف پلی کلینیک مرکزی ارم بازدید به عمل آورد.

 

بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 24

بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 27
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 26
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 25
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 23
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 22
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 21
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 20
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 19
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 18

بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 16
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 15
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 14
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 13
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 12
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 11
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 10
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 9
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 8
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 7
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 6
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 5

بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 4
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 2
بازدید مشاور مدیر عامل از بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 1

 

۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۲۸
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۵۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید