سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۹:۴۰
 

اخبار

گزارش تصویری:

بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان

مهندس قیصری؛ مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده و دکتر جنابی؛ مشاور مدیرعامل در امور بانوان سازمان به همراه مدیران ارشد بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در سفر دو روزه خود به شیراز از واحدهای مختلف مراکز درمانی این منطقه بازدید به عمل آوردند.

گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 1

گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 8
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 6
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 5
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 4
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 3
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 2

گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 10
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 9

گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 19
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 18
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 17
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 16
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 15
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 14
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 13
گزارش تصویری/ بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از واحدهای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 11

 

 

۲۶ دی ۱۴۰۱ ۰۷:۵۴
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱۲۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید