در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...
به همت نظام مشاركت و پيشنهادها نمايشگاه آموزشي خلاقيت دراين درمانگاه برگزار شد.
15 تير 1393
ديابت وروزه داري:
14 تير 1393
روزه داري علاوه بر آثار معنوي و روحي فراوان، مي تواند با تاثير در برخي بيماريها ،بر سلامت جسمي افراد نيز موثر باشد . اين مقاله توسط مهردخت حاج حسيني كارشناس ارشد تغذيه بهداشت ودرمان صنعت نفت فارس تهيه شده است.
10 تير 1393
گزارش تصويري
9 تير 1393
شوراي عالي پزشكي در بهداشت ودرمان صنعت نفت فارس برگزار شد.
9 تير 1393
توسط مسئولين ارشد بهداشت ودرمان صنعت نفت فارس انجام پذيرفت:
بازديد از مجموعه درماني ايستگاه هاي تقويت فشار گاز بعثت و پالايشگاه گاز دالان
مسئولين ارشد بهداشت ودرمان صنعت نفت فارس از مجموعه درماني ايستگاههاي تقويت فشارگاز بعثت در شهرستان فراشبند و ايستگاه گازمنطقه دالان بازديد بعمل آوردند.
9 تير 1393
28 خرداد 1393
کارگاه سراسری داوری همتا در مقالات علوم پزشکی
28 خرداد 1393
26 خرداد 1393
به مناسب نیمه شعبان، بیست و هفتمین مرکز پزشکی از راه دور (تله مدیسین) در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس راه اندازی شد.
24 خرداد 1393
چهار شنبه , 2 امرداد 1393 ب.ظ
به فعاليت هاي آزمايشگاه پلي كلينيك مركزي چه نمره اي مي دهيد

وضعیت کنونی: صاف تا قسمتی ابری
33 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:24 حداکثر دما:40

اخبار
نوزدهمين شماره نشريه طب كار و محيط زيستكميته نفس 2سامانه سپاسسوال نظام پيشنهادها